Link tải file: NĐ 113/2017/NĐ-CP

Phụ Lục: Phụ lục NĐ 113.2017

NGHỊ ĐỊNH 113/2017/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT HÓA CHẤT

Số hiệu: 113/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 09/10/2017 Ngày hiệu lực: 25/11/2017
Ngày công báo: 19/10/2017 Số công báo: Từ số 783 đến số 784
Tình trạng: Còn hiệu lực

Quy định chi tiết yêu cầu về nhà xưởng, kho chứa hóa chất

Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất được Chính phủ ban hành ngày 09/10/2017.Theo đó, yêu cầu đối với nhà xưởng, kho chứa để đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất bao gồm:

– Đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật quốc gia, phù hợp với tính chất, quy mô và công nghệ sản xuất, lưu trữ hóa chất;

– Phải có lối, cửa thoát hiểm;

– Hệ thống thông gió phải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về hệ thống thông gió;

– Phải có bảng nội quy về an toàn hóa chất, có biển báo nguy hiểm phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất, treo ở nơi dễ thấy;

– Thiết bị điện phải đáp ứng các tiêu chuẩn về phòng, chống cháy, nổ;

– Nhà xưởng, kho chứa phải có hệ thống thu lôi chống sét hoặc nằm trong khu vực được chống sét an toàn và được định kỳ kiểm tra theo các quy định hiện hành.

Nghị định 113/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2017; đồng thời:

– Thay thế Nghị định 108/2008/NĐ-CP và Nghị định 26/2011/NĐ-CP ;

– Bãi bỏ Điều 8 Nghị định 77/2016/NĐ-CP .

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.