BIỂU THUẾ XNK 2020

[vc_row][vc_column][vc_column_text] File Biểu thuế XNK năm 2020 đã tích hợp & cập nhật:           1. Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam           2. Các biểu thuế liên quan đến hàng hóa XK, NK: Tổng cộng 18 biểu thuế (gồm: Biểu thuế XK, Biểu thuế NK thông thường, Biểu thuế NK ưu đãi, Biểu thuế […]

Read More