BIỂU THUẾ XNK 2021(Bản cập nhật ngày 22/06/2021)

Link tải: File biểu thuế 2021

 

STT Nội dung cập nhật Viết tắt Mẫu C/O Số văn bản Ngày văn bản Ngày hiệu lực
I Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam
1 Danh mục hàng hóa XNK 2018 65/2017/TT-BTC 27/06/2017 1/1/2018
2 Sửa đổi bổ sung danh mục hàng hóa XNK 09/2019/TT-BTC 15/02/2019 4/1/2019
II Các biểu thuế liên quan đến hàng hóa XNK
1 Biểu thuế nhập khẩu thông thường NKTT 45/2017/QĐ-TTg 16/11/2017 1/1/2018
2 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi NKUD 57/2020/NĐ-CP 25/05/2020 7/10/2020
3 Biểu thuế giá trị gia tăng VAT 83/2014/TT-BTC 10/08/2014
4 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt Việt Nam Asean – Trung Quốc ACFTA E 153/2017/NĐ-CP 26/12/2017 1/1/2018
5 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt Asean ATIGA D 156/2017/NĐ-CP 26/12/2017 1/1/2018
6 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt  Asean – Nhật Bản AJCEP AJ 160/2017/NĐ-CP 26/12/2017 1/1/2018
7 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt  Việt Nam – Nhật Bản VJEPA JV 155/2017/NĐ-CP 26/12/2017 1/1/2018
8 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt Asean – Hàn Quốc AKFTA AK 157/2017/NĐ-CP 26/12/2017 1/1/2018
9 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt Asean – Úc – New di lân AANZFTA AANZ 158/2017/NĐ-CP 26/12/2017 1/1/2018
10 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt Asean – Ấn độ AIFTA AI 159/2017/NĐ-CP 26/12/2017 1/1/2018
11 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt Việt Nam – Hàn Quốc VKFTA VK 149/2017/NĐ-CP 26/12/2017 1/1/2018
12 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt Việt Nam và Chi Lê VCFTA VC 154/2017/NĐ-CP 26/12/2017 1/1/2018
13 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt Việt Nam và Liên minh kinh tế Á – Âu và các nước thành viên VNEAEUFTA EAV 150/2017/NĐ-CP 26/12/2017 1/1/2018
14 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt Asean – Hồng Kông AHKFTA AHK 07/2020/NĐ-CP 05/01/2020 2/20/2020
15 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt Việt Nam – Cu Ba VNCBFTA VNCU 39/2020/NĐ-CP 03/04/2020 5/20/2020
16 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt EVFTA EUR.1 111/2020/NĐ-CP 18/09/2020 18/09/2020
17 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt UKVFTA EUR.1 53/2021/NĐ-CP 21/05/2021 21/05/2021
18 Thuế tiêu thụ đặc biệt TTDB 106/2016/QH13 01/07/2016
19 Biểu thuế xuất khẩu XK 57/2020/NĐ-CP 25/05/2020 7/10/2020
20 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện hiệp định CPTPP  CPTPP CPTPP 57/2019/NĐ-CP 26/06/2019
21 Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi để thực hiện hiệp định CPTPP  CPTPP-XK 57/2019/NĐ-CP 26/06/2019
22 Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi EVFTA EUR.1 111/2020/NĐ-CP 18/09/2020 18/09/2020
23 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt UKVFTA EUR.1 53/2021/NĐ-CP 21/05/2021 21/05/2021
24 Thuế bảo vệ môi trường BVMT 579/2018/UBTVQH14 26/09/2018

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics VN<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *