Hồ sơ điều chỉnh thuế

– Bạn bị sai thuế, nộp nhầm tài khoản thuế cơ quan HQ, sai cơ quan thuế.v.v. Bạn muốn điều chỉnh lại cho đúng?

Wiki Haiquan xin chia sẻ bạn Hồ sơ điều chỉnh thuế gồm:

1/ Giấy nộp tiền thuế ( 01 bản chính và 01 bản sao)

2/ Mẫu điều chỉnh thu NSNN ( 03 bản chính)( Mẫu điều chỉnh thu NSNN Mẫu C1-07 lấy từ QĐ 759/QĐ-BTC ngày 16/04/2013 ; Thông tư 08/2013/T-BTC.

C1-07-De Nghi Dieu Chinh
C1-07-De Nghi Dieu Chinh

C1-07-De nghi dieu chinh.doc

100.5 KiB
5106 Downloads
CHI TIẾT

3/ Tờ khai HQ (Photo mặt đầu tiên ( 01 bản sao)

4/ Công văn của doanh nghiệp (Chỉ cần nêu ngắn gọn sai cái gì và điều chỉnh lại đúng là gì) (01 bản chính)

5/ Giấy giới thiệu.

Hồ sơ điều chỉnh thuế

C1-07-De Nghi Dieu Chinh
C1-07-De Nghi Dieu Chinh

C1-07-De nghi dieu chinh.doc

100.5 KiB
5106 Downloads
CHI TIẾT

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.