Tổng hợp Mẫu Khai Bổ Sung – Hủy Tờ khai –  Biên Bản Chuyển cửa khẩu

1/ Mẫu đơn khai thông tin bổ sung Vnaccs theo TT 22/2014/TT-BTC


1 Mẫu Số 1 KBS VNACCS (41.0 KiB, 155 lượt tải về)

2/ Mẫu đơn xin hủy tờ khai Vnaccs theo TT 22/2014/TT-BTC


2 Mẫu Số 2 Hủy TK VNACCS (39.5 KiB, 204 lượt tải về)

3/ Mẫu biên bản chuyển cửa khẩu theo phụ lục 2 Công văn 4177/TCHQ-VNACCS năm 2014 hướng dẫn giám sát hàng hóa xuất, nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo Thông tư 22/2014/TT-BTC


Phuc Luc II BIEN BAN CHUYEN CUA KHAU (47.0 KiB, 115 lượt tải về)

Phuc Luc II-CV 4177 TCHQ-VNACCS BIEN BAN CHUYEN CUA KHAU
Phuc Luc II-CV 4177 TCHQ-VNACCS BIEN BAN CHUYEN CUA KHAU

Phuc luc II-CV 4177 TCHQ-VNACCS BIEN BAN CHUYEN CUA KHAU.doc

47.0 KiB
106 Downloads
CHI TIẾT
Phuc Luc II BIEN BAN CHUYEN CUA KHAU
Phuc Luc II BIEN BAN CHUYEN CUA KHAU

Phuc luc II BIEN BAN CHUYEN CUA KHAU.doc

47.0 KiB
115 Downloads
CHI TIẾT

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *