BIỂU THUẾ XNK 2019 (Bản cập nhật ngày 11/07/2019)

Tiếp theo bản cập nhật ngày 12/05/2019, Chi cục Hải quan cảng Cái Lân gửi đến các bạn File Biểu thuế XNK 2019 bản cập nhật đến ngày 11/07/2019. Trong bản cập nhật lần này, chúng tôi tích hợp thêm các biểu thuế xuất khẩu ưu đãi và biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định CPTPP ban hành kèm theo Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/09/2019.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, File biểu thuế đã tích hợp tổng cộng 18 Biểu thuế và chính sách mặt hàng theo mã HS của các Bộ, Ngành. Với mục đích xây dựng 1 file Biểu thuế “All in One” chính xác nhất, trực quan nhất và thuận lợi nhất trong tra cứu, Chi cục Hải quan cảng Cái Lân rất mong nhận được ý kiến tham gia, góp ý của các bạn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Link file BT: https://tinyurl.com/bieuthuexnk20190711

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.