Link tải: File Excel biểu Thuế 2018

Tác giả: Vũ Quý Hưng ( FB: vuquy.hung)

Biểu thuế suất thuế xuất khẩu, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2018 gồm:

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.