Link tải: File Excel biểu Thuế 2019 

hoặc: http://tinyurl.com/bieuthuexnk2019Full

===

CẬP NHẬT FILE EXCEL BIỂU THUẾ XNK 2019 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/04/2019.

(Áp theo Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam)

Theo đó có 25 nội dung sửa đổi, bổ sung Phụ lục I – Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam và 03 nội dung sửa đổi, bổ sung Phụ lục II – 6 quy tắc tổng quát.

Một số điều được sửa đổi, bổ sung tại các Phụ lục Thông tư số 65/2017/TT-BTC bảo gồm: Chú giải 4 Chương 12; Chú giải 5 Chương 12 và nhóm 12.12; Nhóm 15.18; Nhóm 39.18; Nhóm 44.01; Nhóm 49.07; Nhóm 71.18; Bổ sung chú thích cuối Chương 49 và Chương 71; Nhóm 55.16; nhóm 56.03; Nhóm 84.26; Phân nhóm 8436.10; Phân nhóm 8438.10; Chú giải 4(b) Chương 84, nhóm 84.57…tại Phụ lục I và sửa đổi Chú giải quy tắc 3 (a), mục (IV), phần “các ví dụ”, điểm (1) của Phụ lục II.

Nguồn: Ông Vũ Quý Hưng
Chi cục Hải quan cảng Cái Lân
Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ tải file excel biểu thuế XNK 2019 (áp dụng từ 01/04/2019)

Tác giả: Vũ Quý Hưng ( FB: vuquy.hung)

So với năm biểu thuế 2018, về kết cấu, Biểu thuế không thay đổi, vì vẫn thực hiện trên nền Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam theo Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 26/07/2017, gồm 16 biểu thuế (Nhập khẩu thông thường, Nhập khẩu ưu đãi, Tiêu thụ đặc biệt, Giá trị gia tăng, Xuất khẩu, Bảo vệ môi trường và 10 biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt), có tên hàng song ngữ, đơn vị tính quy chuẩn và chính sách mặt hàng của các Bộ, Ngành cụ thể hóa theo mã HS. Về nội dung, Biểu thuế 2019 được cập nhật thêm:

  1. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP, trong đó cập nhật thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng ô tô thuộc nhóm 87.03 thực hiện từ ngày 01/01/2019 trở đi.
  2. Cập nhật các 08 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt: ACFTA, ATIGA, AKFTA, AANZFTA, AIFTA, VKFTA, VCFTA, EAV. Riêng 2 biểu thuế AJCEP, VJEPA đến 01/04/2019 mới có thay đổi.
  3. Cập nhật biểu thuế Bảo vệ môi trường (có 13/17 mặt hàng (ó 76,5%) có thay đổi về mức thuế tuyệt đối tính trên một đơn vị hàng hóa).
  4. Cập nhật chính sách mặt hàng theo 18 danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của các Bộ Y tế, Công Thương, Giao thông Vận tải và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Có một điểm lưu ý các bạn là riêng file biểu thuế GTGT, do vẫn liên kết theo mã HS trong Thông tư 83/2014/TT-BTC ngày 10/08/2014, Thông tư này đến nay vẫn còn hiệu lực, chưa có văn bản thay thế, tuy nhiên mã HS chưa được điều chỉnh theo Danh mục hàng hóa XK, NK theo Thông tư  65/2017/TT-BTC.

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.