Case study: Năm 2020, KH có xuất bán 1 lô hàng Khâu trang đi Dubai.

Buyer gửi 1 UNC cho Seller báo đã chuyển tiền hàng.

Yêu cầu xuất Air gấp, Book dịch vụ EK direct, Yêu cầu phải đến Chủ nhật. Trong khi Thứ 2 là ngày nghỉ lễ của Hải Quan Dubai.

Lô hàng phát hành HAWB, chỉ định Đại lý tại Dubai phát lệnh.

Sau 1 tuân hàng đến nhưng ngừoi nhận vẫn chưa nhận hàng. Hỏi ra thi mới biết Seller vẫn chưa nhận được tiền.

Seller liên hệ Buyer xác minh thì họ báo lệnh Bankslip lỗi. Yêu cầu thanh toán tiền mặt tại VP đại lý.

Có mặt gồm đại diện Seller VN tại Dubai, Buyer, Agent

Dưới sự uỷ quyền của Seller, Agent đã phát lệnh cho Đại diện Seller tại Dubai bô D/O gốc

Sau đó, Buyer nói cho xin chụp bảng D/ O để ra ngân hàng làm lệnh CK, Rút tiền va hen 2 tiếng sau quay lại. Đại diện Seller ngồi chờ 1 tiếng và thấy có gi đó không ổn nên đã lái xe đến VP EK tại Dubai và hỏi thông tin về lô hàng.

Không may thay, Buyer vừa lấy hàng đi khỏi với bộ D/ O giả photo từ bản chụp va đóng tiền local cho EK và EK vừa thả hàng xong.

Dai dien Seller Cầm bộ D/O gốc trên tay đối chất với nhân viên EK thì ho bảo có dấu xác nhận của agent và đóng đủ tiền local họ thả hàng. => Seller mất tiền hàng tri giá 49.500$ ngay trước mắt.

Bài học rút ra:

1/ Hết sức cẩn thận khi giao dịch với các công ty Dubai

2/ Nhận được tiền cọc hoặc dùng phương thức thanh toán an toàn khi giao dịch.

3/ Không tiết lộ thông tin chi tiết về bô lệnh D/O cho người mua khi chưa nhận đuoc thanh toán hoac thanh toán 1 phần

4/ Không nên tin vào Bankslip va UNC=> Sản phẩm của Photoshop.

Thân ái

Sưu tầm từ 1 comment của 1 chị gái

Nguồn: Facebook

Cộng Đồng Chia Sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *