Hướng dẫn cách xác thực C/O form E online:

1. Vào website http://www.chinaorigin.gov.cn/
2. Bấm vào mục Verification For Public.
3. Mục Certificate No.: điền vào số Reference No. trên C/O form E.
4. Mục Invoice No.: điền vào số invoice trên C/O form E.

Lưu ý: Phân biệt ký tự viết HOA / THƯỜNG. Nên dùng trình duyệt Internet Explore (các trình duyệt khác lúc hỗ trợ xem CODE lúc không.

CÁC VBPL HƯỚNG DẪN VỀ QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HOÁ (C/O)

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.