>>Link download file excel Biểu thuế XNK năm 2016 ( Update 18/04/2016)<<

(File excel Biểu thuế XK, NK update năm 2016 bản song ngữ Anh – Việt bao gồm các biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt theo các FTA + Chính sách mặt hàng.

Tác giả: Ông VŨ QUÝ HƯNG – HẢI QUAN QUẢNG NINH.)

Link tải về file PDF Biểu thuế XNK 2016.

Link download file excel Biểu thuế XNK năm 2016

Tải về file word biểu thuế XNK 2016.

>>Link download file excel Biểu thuế XNK năm 2016 ( Update 18/04/2016)<<

(File excel Biểu thuế XK, NK update năm 2016 bản song ngữ Anh – Việt bao gồm các biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt theo các FTA + Chính sách mặt hàng.

Tác giả: Ông VŨ QUÝ HƯNG – HẢI QUAN QUẢNG NINH.)

Biểu thuế xuất khẩu 2016 – Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2016 bản song ngữ Anh – Việt.

Thực hiện cam kết WTO, năm 2016 Việt Nam phải cắt giảm 12 dòng thuế (gồm 1 dòng hàng cá, 11 dòng hàng ô tô). Trong số 12 dòng thuế này, có 3 dòng thuế của mặt hàng ô tô tải đã có mức thuế suất năm 2015 được quy định thấp hơn cam kết năm 2015 (không cần cắt giảm nữa). Do vậy, chỉ còn 9 dòng thuế phải cắt giảm theo cam kết WTO, gồm 1 dòng thuế của mặt hàng cá, 8 dòng thuế của mặt hàng ô tô. Mức cắt giảm thuế suất từ 1-3%. 1. Biểu thuế xuất khẩu 2016: a) Nguyên tắc sửa đổi: – Phù hợp với cam kết WTO và Khung thuế suất của UBTVQH quy định; – Thuế suất thuế xuất khẩu của nguyên liệu cao hơn thuế suất của thành phẩm để hạn chế xuất khẩu nguyên liệu nhằm giữ nguyên liệu cho sản xuất trong nước; – Điều chỉnh thuế suất của một số nhóm mặt hàng nhằm hạn chế gian lận thương mại. b) Dự kiến sửa đổi: – Sửa đổi thuế suất của 10 nhóm mặt hàng, trong đó: + Bổ sung vào Biểu thuế thuế xuất khẩu và quy định mức thuế suất đối với 2 nhóm mặt hàng gồm: mặt hàng quặng đất hiếm từ 10% lên 30% và xỉ thu được từ quá trình luyện kim loại từ 0% lên 20%. + Sửa đổi thuế suất của một số mặt hàng đá thuộc nhóm 2517 (Đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghiền, chủ yếu để làm cốt bê tông, để rải đường bộ hay đường sắt hoặc đá balat khác, đá cuội nhỏ và đá flin (đá lửa tự nhiên), đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt; đá dăm vảy, xỉ từ công nghiệp luyện kim hay phế liệu công nghiệp tương tự, có hoặc không kèm theo các vật liệu trong phần đầu của nhóm này; đá dăm trộn nhựa đường; đá ở dạng viên, mảnh và bột, làm từ các loại đá thuộc nhóm 25.15 hoặc 25.16, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt): Loại có kích cỡ đến 400mm và Loại khác được điều chỉnh từ 14% và 17% về cùng mức 15%; Bột cacbonat canxi có kích thước từ 0,125 mm trở xuống được điều chỉnh tăng thuế từ 5% lên 10%. + Mặt hàng cacbonat canxi phủ béo được điều chỉnh từ 3% lên 7%; + Mặt hàng dăm gỗ được điều chỉnh từ 0% lên 5%; + Mặt hàng gỗ nhiên liệu được điều chỉnh từ 5% lên 10%; + Mặt hàng dải nhôm cuộn được điều chỉnh từ 0% lên 15%; + Mặt hàng xỉ giàu mangan được điều chỉnh từ 0% lên 20%; + Mặt hàng đồng phế liệu được điều chỉnh từ 0% lên 22%. + Mặt hàng inmenit hoàn nguyên được chi tiết tại nhóm 28.23 và điều chỉnh mức thuế suất từ 15% xuống 10%. – Sửa đổi tiêu chí 1 mặt hàng than gỗ rừng trồng theo kiến nghị của doanh nghiệp. 2. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2016: a) Nguyên tắc rà soát và sửa đổi:   – Phù hợp với cam kết WTO năm 2015 và khung thuế suất do UBTVQH quy định; – Đối với các mặt hàng thuộc Chương 98 mà không có kim ngạch nhập khẩu từ năm 2012 đến nay và không có tính chất đặc thù thì đưa ra khỏi Chương 98. – Việc sửa đổi thuế suất thực hiện theo nguyên tắc thuế suất của nguyên liệu thấp hơn thành phẩm. – Mức thuế suất bảo hộ hợp lý đối với sản phẩm trong nước theo nguyên tắc sản lượng sản xuất trong nước đáp ứng trên 50% nhu cầu thị trường trong nước. b) Dự kiến sửa đổi: – Về Danh mục Biểu thuế nhập khẩu năm 2016: + Cập nhật 1.873 điểm sửa đổi mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính vào Danh mục Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu. + Gộp 7 nhóm mặt hàng từ Chương 98 trở lại danh mục 97 chương gồm: Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gà lôi; Bong bóng cá; động vật giáp xác, đã được hun khói; Đậu triều, đậu săng, loại để làm giống; Chất xử lý bề mặt dùng trong sản xuất vải tráng, vải giả da; Súng săn ngắn nòng và súng trường săn; Bộ ngắt mạch tự động, loai hộp đúc có dòng điện trên 1000A. Đồng thời rà soát, cập nhật nội dung quy định về thủ tục nhập khẩu đối với một số nhóm mặt hàng tại Chương 98 cho phù hợp với Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn Luật. – Về thuế suất: + Mặt hàng đá cẩm thạch, đá vôi vàng nhạt được điêu chỉnh tăng từ 0% lên 3% đối với dạng tấm và giảm từ 3% xuống 0% đối với dạng khối; + Mặt hàng chất chiết xuất, tinh chất và chất cô đặc từ cà phê, chè và các chế phẩm có thành phần cơ bản từ các sản phẩm này được điều chỉnh giảm từ 40% xuống 30%; + Mặt hàng khô dầu đậu tương được điều chỉnh tăng từ 0% lên 2%; + Mặt hàng màng BOPP được điều chỉnh từ 5% lên 6%; + Mặt hàng sợi từ polyeste được điều chỉnh từ 0% lên 3%; + Mặt hàng thức ăn gia súc được điều chỉnh từ 0% lên 2%. Từ ngày 01/01/2016, một số nhóm mặt hàng thuộc danh mục chịu thuế sẽ áp dụng theo Biểu thuế xuất khẩu 2016, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2016 mới. Đồng thời, hàng loạt các Thông tư quy định về biểu thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi sau sẽ hết hiệu lực: – Thông tư 164/2013/TT-BTC về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. – Thông tư 17/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC : giảm thuế nhập khẩu mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 từ 10% xuống 3%. – Thông tư 30/2014/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu và mã hàng đối với mặt hàng bột cacbonat canxi tại Biểu thuế xuất khẩu. – Thông tư 111/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC: Giảm thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng cao su từ 1% xuống 0%. – Thông tư 122/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái, có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn quy định tại Thông tư 164/2013/TT-BTC. – Thông tư 131/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng phân bón thuộc nhóm 31.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC. – Thông tư 139/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 84.58 và 84.59 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC. – Thông tư 173/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC để thực hiện cam kết WTO năm 2015. – Thông tư 186/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Chương 98 quy định mã hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC. – Thông tư 36/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 7113, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu. – Thông tư 63/2015/TT-BTCsửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC. – Thông tư 78/2015/TT-BTC ngày 20/5/2015 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. – Thông tư 101/2015/TT-BTC bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC . Thông tư 131/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 164/2013/TT-BTC về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xơ staple tổng hợp từ polyeste thuộc mã hàng 5503.20.00 tại Biểu thuế nhập khẩu. – Thông tư 141/2015/TT-BTC dừng thực hiện Thông tư 63/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu – Thông tư 163/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa thuộc nhóm 87.04 và bộ linh kiện ô tô, khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. – Thông tư 164/2015/TT-BTC sửa đổi danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC . – Các quy định khác của Bộ Tài chính về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi trái với quy định tại Thông tư này. Link tải về file PDF Biểu thuế XNK 2016. Link download file excel Biểu thuế XNK năm 2016   Tải về file word biểu thuế XNK 2016. >>Link download file excel Biểu thuế XNK năm 2016 ( Update 18/04/2016)<<

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.