Link tải file : >>Link tải<<

Ngày 20/4/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan, thuế và quản lý thuế với hàng hóa xuất, nhập khẩu. Đây là một Thông tư đặc biệt quan trọng, bao quát toàn bộ các hoạt động nghiệp vụ hải quan, liên quan mật thiết đến cơ quan hải quan cũng như các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu và đang là chủ đề thảo luận rất nóng trên các diễn đàn, các trang mạng xã hội.

Do Thông tư 39/2018/TT-BTC có rất nhiều điểm sửa đổi, bổ sung so với Thông tư 38/2015 (50 điều sửa toàn bộ, 15 điều sửa khoản, 1 điều sửa điểm, 2 điều bổ sung điểm, 35 điều bãi bỏ, 4 điều bãi bỏ khoản, 2 điều bãi bỏ điểm) nên việc theo dõi, tra cứu đan xen giữa 2 văn bản gặp rất nhiều khó khăn.

Xuất phát từ thực tiễn nhu cầu trên, Chi cục Hải quan cảng Cái Lân hợp nhất nội dung 02 Thông tư nêu trên và tạo mục lục để các doanh nghiệp & cán bộ công chức Hải quan thuận tiện trong tra cứu, áp dụng thực hiện.
Các nội dung mới về Thông tư 39/2018/TT-BTC và hướng dẫn áp dụng thực hiện, Chi cục Hải quan cảng Cái Lân sẽ tiếp tục thông tin đến các bạn.

Link download: https://tinyurl.com/vanbanhopnhattt39

Ghi chú:
Chữ màu đen: Là nội dung không thay đổi giữa TT38 và TT39
– Chữ màu tím: Là nội dung TT39 sửa đổi TT38
– Chữ màu xanh: Là nội dung TT39 bổ sung mới
– Chữ gạch ngang: Là nội dung TT39 bãi bỏ
Nguồn: Vũ Quý Hưng ( FB: vuquy.hung)

Link tải file : >>Link tải<<

 

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.