WEBSITE KIỂM TRA THÔNG TIN C/O:

C/O Evfta (MÃ REX): https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en

C/O UKFTA (MÃ EORI): https://www.tax.service.gov.uk/check-eori-number

C/O mẫu AJ: https://cts.jcci.or.jp/cec/origin.htm
C/O mẫu JV: https://cts.jcci.or.jp/cec/signer.htm

Chile: https://web.sofofa.cl/certificaciondeori…e-destino/
China: http://origin.customs.gov.cn/ do Hải quan Trung Quốc cấp và http://check.ccpiteco.net/ do Phòng thương mại Trung Quốc cấp
India: https://coo.dgft.gov.in/
Indonesia: https://e-ska.kemendag.go.id/home.php/custom
Japan: https://ref.jcci.or.jp
Korea: http://www.customs.go.kr/kcs/co/co.do
Malaysia: http://newepco.dagangnet.com.my/
Myanmar: https://verificationco.myanmartradenet.com/
Singapore: https://www.ntp-international.gov.sg/vp/
Thailand: https://verify.dft.go.th/Verify.aspx

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics VN<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *