Những điều cần biết về xin giấy phép nhập khẩu

giayphep

“Giấy phép nhập khẩu là công cụ để nhà nước kiểm soát các mặt hàng nhập khẩu. Tuy nhiên,Ở từng quốc gia, quy định về việc xin giấy phép nhập khẩu sẽ rất khác nhau, tùy vào từng giai đoạn mà số lượng hay các loại mặt hàng hóa cần xin giấy phép sẽ khác nhau.”

Hàng hóa chỉ xin giấy phép nhập khẩu khi nó nằm trong diện phải xin giấy phép của từng quốc gia. Riêng tại Việt Nam, theo Nghị định 12/2006/NĐ-CP hàng hóa bắt buộc phải xin giấy phép nhập khẩu là những mặt hàng thuộc diện cấm nhập khẩu, hàng hóa nhập khẩu có điều kiện, hoặc hàng hóa chưa từng nhập khẩu và lưu hành tại Việt Nam. Cụ thể:

  • Hàng hóa cấm nhập khẩu: Đối với những hàng hóa nằm trong nhóm cấm nhập, trong trường hợp cần thiết phải nhập thì cần có sự phê duyệt của Thủ Tướng Chính phủ, ngoài ra thì không được nhập.
  • Hàng hóa thuộc diện quản lý của bộ Công thương hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành: khi nhập khẩu các mặt hàng này cần có sự phê duyệt của Bộ quản lý chuyên ngành.
  • Đối với hàng hóa lần đầu tiên nhập khẩu vào Việt Nam hoặc hàng hóa ngoài danh mục đã được sử dụng tại Việt Nam: thì cần xin giấy phép khảo nghiệm. Giấy phép này do cơ quan quản lý chuyên ngành cấp.
  • Hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan thì áp dụng giấy phép nhập khẩu tự động. Giấy phép này chỉ dùng để kiểm soát hạn ngạch, không phải để xin phép nhập khẩu.

Những mặt hàng không thuộc diện cấm nhập hoặc nhập khẩu có điều kiện thì nhập khẩu không cần xin phép.

Phạm Hương

Bài viết có tham khảo tài liệu từ trang: http://www.customs.gov.vn/Lists/HaiQuanVietNam/Default.aspx

Và tài liệu của PGS.TS.Phạm Duy Liên

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.