NK máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

TỔNG CỤC HẢI QUAN                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC HẢI QUAN TỈNH BINH DƯƠNG                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 863 /HQBD-GSQL                                                              Bình Dương, ngày 09 tháng 5 năm 2016    V/v NK máy móc, thiết bị, dây chuyền công […]

Read More

Công văn 18195/BTC-TCHQ hướng dẫn xử lý vướng mắc Thông tư 38

https://www.dropbox.com/sh/7mi69p2qq9hqy9z/AABRQerUcZyhWWSZIlbX4WW2a?dl=0   BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 18195/BTC-TCHQ V/v hướng dẫn xử lý vướng mắc Thông tư số 38/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2015   Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng […]

Read More

Công văn 3386/TCHQ-GSQL khai báo tại ô số 02 trên C/O

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3386/TCHQ-GSQL V/v khai báo tại ô số 02 trên C/O Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012   Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Theo […]

Read More