Công văn 1523/BTC-TCHQ ngày 18/02/2021 V/v Ghi Xuất xứ trên Tờ khai Hải quan hàng hóa Xuất khẩu.

– Hàng XK chỉ gia công, chế biến, lắp ráp đơn giản tại nước ta… ===> KHÔNG đáp ứng xuất xứ nước ta:

+ Ô mô tả hàng hoá ghi: #&KXĐ

+ Ô Xuất xứ: nhập mã ZZ

– Hàng XK có XX VN:

+ Ô mô tả hàng hoá ghi: #&VN.

+ Ô Xuất xứ chọn mục: VietNam.

– Hàng XK có XX nước ngoài:

+ Ô mô tả hàng hoá ghi: #& và mã nước.

+ Ô Xuất xứ: chọn đúng nước xuất xứ của hàng hoá.

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics VN<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *