BIEU THUE XNK 2015 Haiquan Info (14.1 MiB, 384 lượt tải về)

Update file biểu thuế 2015 –HẢI QUAN QUẢNG NINH

Link mediafire: http://www.mediafire.com/download/hvaj7wacwoou2b9/BIEU+THUE+XNK+2015+%28ch%C6%B0a+update+bi%E1%BB%83u+thu%E1%BA%BF+NK+Acfta+Akfta+Aanzfta+Aifta%29.xlsx

Link Fshare: https://www.fshare.vn/file/M3AU6Z8T9G9L

Biểu thuế suất thuế xuất khẩu, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2015, thực hiện theo các Thông tư sau:

– Thông tư số 173/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để thực hiện cam kết WTO năm 2015 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015;

Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 và các Thông tư sửa đổi Thông tư số 164/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính vẫn tiếp tục thực hiện từ ngày 01/01/2015 cho đến khi có Thông tư thay thế:

– Thông tư 165/2014/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2015-2018 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

-Thông tư 166/2014/TT-BTC về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2015-2018 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

-Thông tư 167/2014/TT-BTC về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

-Thông tư 168/2014/TT-BTC về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Úc – Niu Di-lân giai đoạn 2015-2018 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

-Thông tư 169/2014/TT-BTC về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2015-2018 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BIEU THUE XNK 2015 Haiquan Info
BIEU THUE XNK 2015 Haiquan Info

BIEU THUE XNK 2015_Haiquan.info.xls

14.1 MiB
384 Downloads
CHI TIẾT

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Comments

  1. Pingback: Tổng hợp các văn bản pháp luật hải quanWiki Thủ Tục Hải Quan – Logistics VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.