Công Ty TNHH ABC
Số: …01…/……
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-***-

TP.Hồ
Chí Minh, ngày  15  tháng 
08 năm 2019

Kính gửi: –  CHI CỤC HQ KHU CÔNG NGHỆ CAO

ĐỘI THỦ TỤC HÀNG HÓA XNK KHU CNC

(V/v:
Cam kết hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định.)

           Công ty chúng tôi có nhập khẩu máy móc để tạo
tài sản cố định tại tờ khai ……./E13  ngày …………
Chi tiết như sau:

Công Ty TNHH ABC là doanh nghiệp chế xuất được thành
lập theo giấy phép số: ………. do Ban quản lý Khu Công Nghệ Cao cấp ngày: ……

  • Tên hàng: …………………
  • Số lượng: ………………….
  • Trị giá : ……………………
  • Số Bill/ Hóa đơn (VAT): ……………

Công ty chúng tôi cam kết lô hàng nhập
khẩu trên là máy móc với mục đích tạo tài sản cố định phục vụ cho hoạt động sản
xuất tại công ty. Nếu có gì sai trái, công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước
pháp luật.

          Rất mong sự hỗ trợ của Quý cơ quan.
Xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng kính chào.

                                         Công Ty TNHH ABC

Link tải : >>Download<<

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.