Công ty TTK:
1) Chúng tôi làm thủ tục Hải quan nhưng do một số lý do bất khả kháng có một số tờ khai chúng tôi phải hủy. Vậy cho tôi hỏi lệ phí Hải quan chúng tôi có phải đóng cho tờ khai đã hủy không gồm cả trường hợp có số tờ khai, phân luồng và tờ khai đã làm xong thủ tục hải quan và thông quan?

2) Việc phân loại hình thức mức độ kiểm tra đôi với doanh nghiệp khi quyết định hình thức, mức độ kiểm tra dựa vào sự chấp hành tốt Pháp luật Hải quan. Vây cho tôi hỏi có bao nhiêu hạng đối với doanh nghiệp và hình thức đối với từng hạng?

Hai quan Dong Nai:

1. Căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan quy định Các trường hợp không thu lệ phí hải quan: “Hàng đang làm thủ tục hải quan phải lưu kho hải quan để ngày hôm sau hoàn thành thủ tục hải quan. Khi hoàn thành thủ tục hải quan sẽ phải nộp lệ phí hải quan;”

– Trường hợp do một số lý do bất khả kháng Công ty có một số tờ khai phải hủy, gồm cả trường hợp có số tờ khai, đã phân luồng nhưng chưa hoàn thành thủ tục, chưa thông quan thì không phải nộp lệ phí hải quan.

– Đối với số tờ khai đã xong thủ tục hải quan và thông quan thì Công ty phải kê khai nộp thuế lệ phí theo quy định.

2. Căn cứ khoản 1 Điều 13 Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“Việc tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký, phân luồng tờ khai hải quan được tự động thực hiện thông qua Hệ thống.”

Hiện nay, thực hện khai báo theo VNACCS thì việc phân luồng tờ khai là hoàn toàn tự động và do hệ thống thực hiện.

Nguồn: Website Hai quan Dong Nai

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics VN<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *