THÔNG TƯ SỐ 31/2022/TT-BTC NGÀY 08/6/2022 CỦA BỘ TÀI CHÍNH 
BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Hướng dẫn về nghiệp vụ Hs code, phân loại hàng hóa

Bài 1: NGHIỆP VỤ PHÂN LOẠI HÀNG HÓA và THÔNG TƯ SỐ 31/2022/TT-BTC NGÀY 08/6/2022 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Bài 2: MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP DỄ NHẦM LẪN KHI PHÂN LOẠI HÀNG HÓA

 

Link tải file: https://drive.google.com/drive/folders/1bCU_lomQPu3OUE9EUaYkFwUtua_Z0494

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics VN<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *