Hôm nay, Haiquan.info xin liệt kê ra 1 trong những phần mềm ký file free thông dụng cho mọi người tải và sử dụng.

1/ Phần mềm ký Offline của Thuế. 

Link tải: >>SignOffline<<  

or  link Bản chạy Portable


2/  Chương trình hỗ trợ ký tệp dữ liệu (ms word/excel 2007, pdf) ECUSTOOLSETUP.exe

Link tải: ECUSTOOLSETUP.exe 

3/ Phần mèm ký nhiều file với PDFSigner ( Phiên bản dùng thử)

Link tải PDFSigner

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.