Công văn 2733/TCHQ-GSQL ngày 31/03/2015. V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC và NĐ 08/2015/TT-BT.


Cong Van 2733-TCHQ-GSQL Ngay 31-03-2015 Huong Dan Thuc Hien Thong Tu 38-2015-TT-BTC (328.3 KiB, 278 lượt tải về)

>>Thông tư 38 /2015/TT-BTC thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu<<

Cong Van 2733-TCHQ-GSQL Ngay 31-03-2015 Huong Dan Thuc Hien Thong Tu 38-2015-TT-BTC
Cong Van 2733-TCHQ-GSQL Ngay 31-03-2015 Huong Dan Thuc Hien Thong Tu 38-2015-TT-BTC

Cong van 2733-TCHQ-GSQL ngay 31-03-2015 huong dan thuc hien thong tu 38-2015-TT-BTC.pdf

328.3 KiB
278 Downloads
CHI TIẾT

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Comments

  1. Pingback: Tài liệu về TTHQ, Thuế XNK và xử lý VPHCWiki Thủ Tục Hải Quan – Logistics VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.