Công Văn 820/HQĐNA-GSQL ngày 14/04/2015 Hướng dẫn thực hiện một số điểm mới theo TT 38-2015


820 HQDNa GSQL Huong Dan Diem Moi Trong Tt 38 (250.8 KiB, 196 lượt tải về)

hoặc link Fshare: http://www.fshare.vn/file/KXQLHD32P6E8

1/ Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu :

2/Khai báo hàng hóa loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ:

3/Các loại hình xuát khẩu, nhập khẩu khác:

4/ Về địa điểm làm thủ tục hải quan:

5/ Hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan:

6/Thời hạn nộp tờ khai hải quan:

7/ Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối của DNCX:

8/ Thủ tục thuê kho bên ngoài DNCX để lưu giữ nguyên liệu, sản phẩm của DNCX:

9/ Thành lập kho ngoại quan:

10/ Công nhận là đại lý làm thủ tục HQ:

820 HQDNa GSQL Huong Dan Diem Moi Trong Tt 38
820 HQDNa GSQL Huong Dan Diem Moi Trong Tt 38

820_HQDNa_GSQL_huong dan diem moi trong tt 38.pdf

250.8 KiB
196 Downloads
CHI TIẾT

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.