☻ >>Công văn 9061/TCHQ-GSQL ngày 05/10/2015 V/v Chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục hải quan.<<

☻=>>Công văn này là 1 bước tiến trong việc cải cách TTHQ và thực hiện đúng các quy định trong NĐ 08, TT 38 và QĐ 1966<<=


Chấn Chỉnh Việc Thực Hiện Thủ Tục Hải Quan (254.0 KiB, 537 lượt tải về)

1/ Kiểm tra hồ sơ Hải Quan

2/ Về yêu cầu nội dung nhãn xuất xứ trên sản phẩm, bao bì, hàng hóa xuất khẩu

3/Kiểm tra hàng hóa đối với sản phẩm may mặc xuất khẩu từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu.

4/Đưa hàng về bảo quản

5/ Xác nhận hàng qua khu vực giám sát hải quan đối với hàng hóa thuộc tờ khai hải quan điện tử

6/ Ký tên, đóng dấu, xác nhận trên tờ khai điện tử in

7/ Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu

8/ Thời gian thực hiện thủ tục không thu thuế hàng hóa tái nhập.

9/ Về việc đăng ký thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa

Chấn Chỉnh Việc Thực Hiện Thủ Tục Hải Quan
Chấn Chỉnh Việc Thực Hiện Thủ Tục Hải Quan

chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục hải quan.pdf

254.0 KiB
537 Downloads
CHI TIẾT

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.