V/v vướng mắc mã đơn vị và mã địa điểm trên Hệ thống VNACCS/VCIS

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Phúc đáp công văn số 4006/HQHCM-GSQL ngày 18/11/2014 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về vướng mắc mã đơn vị và mã địa điểm trên hệ thống VNACCS/VCIS, Cục CNTT & Thống kê Hải quan trả lời như sau:

I. Về đề xuất của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh

1.Nhất trí với kiến nghị của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc hủy bỏ những mã địa điểm lưu giữ hàng hóa chịu sự giám sát Hải quan không sử dụng (Điểm 2 phụ lục gửi kèm).

2.Nhất trí với kiến nghị việc sử dụng chung 01 mã quản lý đối với kho ngoại quan, kho bảo thuế, kho cửa hàng miễn thuế (Điểm 1 phụ lục gửi kèm) để có sự thống nhất và tránh nhầm lẫn cho doanh nghiệp khi khai báo Hải quan (không phân biệt hàng xuất khẩu, nhập khẩu).

3.Thống nhất sử dụng mã đơn bị 02B1 để khai báo thủ tục Hải quan điện tử cho Chi Cục HQ CK Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (không phân biệt là Đội Thủ tục hàng hóa XNK-TCS hay Đội Thủ tục hàng hóa XNK-SCSC), cụ thể như sau:

– Mã 02B4 sẽ được khóa việc khai báo trên hệ thống từ 24 giờ ngày 19/12/2014;

– Bắt đầu từ ngày 20/12/2014 tất cả các doanh nghiệp khai báo thủ tục Hải quan đến mã 02B4 đều chuyển sang khai đến mã 02B1;

– Sau 45 ngày kể từ ngày khóa mã 02B4, tất cả các mã có liên quan tới mã 02B4 sẽ được khóa (Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến, mã kho, mã cảng…).

II. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

– Thông báo tới tất cả các doanh nghiệp làm thủ tục Hải quan tại Chi cục Hải quan CK Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất về việc thay đổi trên và hướng dẫn khai báo tới mã chi cục 02B1 từ ngày 20/12/2014;

– Hoàn tất việc xử lý các tờ khai phát sinh đối với mã 02B4 từ trước đến thời điểm khóa trong thời gian 45 ngày.

Cục CNTT & Thống kê Hải quan thông báo cho Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh và các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và phối hợp thực hiện./.

 

logo_haiquan1

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Comments

  1. Pingback: V/v hướng dẫn thực hiện công văn 956/CNTT-CNTT ngày 08/12/2014Wiki Thủ Tục Hải Quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.