Tổng hợp các văn bản pháp luật hải quan

( Wiki Thủ tục Hải Quan tổng hợp – bổ sung theo container-transportation)

Việc tìm hiểu pháp luật hải quan là một trong những việc phải làm mà những người làm thủ tục thông quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu.  Đọc và nắm rõ quy định pháp luật hiện hành giúp cho người khai hải quan cũng như chủ hàng tránh được nhiều phiền toái, trục trặc trong việc lên tờ khai, hay thông quan hàng hóa. Đôi khi, chỉ cần nắm được nội dung của một công văn mới, có thể đã tránh cho chủ hàng vi phạm những lỗi trong quá trình nhập khẩu và khai báo hàng hóa.

Bạn nghĩ sao về tình huống có thật này:

 • Hàng thiết bị nhà bếp nhập khẩu, khi kiểm hóa phát hiện không đủ nhãn mác: thiếu tên & địa chỉ nhà sản xuất, nên đã vi phạm nghị định 89/2006/NĐ-CP. Hậu quả: bị phạt hành chính 30-60 triệu đồng.
 • Hàng máy xúc lật mới 100% nhập khẩu, khi đăng kiểm mới biết số khung bị dập lại. Nhà sản xuất biết trước, nhưng nghĩ lô hàng vẫn được nhập vào Việt Nam như trước đây. Tuy nhiên, theo nghị định 187/2013/NĐ-CP, lô hàng này thuộc diện cấm nhập khẩu. Hậu quả: bị phạt 30-60 triệu đồng, và bị tịch thu xe.

Hẳn không chủ hàng nào muốn rời vào hoàn cảnh trên, nhất là khi những lỗi này hoàn toàn có thể tránh được, nếu nắm rõ quy định hiện hành.

Vì vậy, việc tìm hiểu và cập nhật những văn bản pháp luật hải quan và những lĩnh vực liên quan là hết sức cần thiết cho chủ hàng, cũng như cho những ai đang làm nghề đại lý hải quan, khai thuê hải quan.

Trong bài viết này, Wiki thủ tục Hải Quan sẽ tổng hợp liệt kê số hiệu những văn bản pháp luật liên quan theo từng chủ đề. Việc này nhằm để thuận tiện cho tra cứu cho cá nhân tôi cũng như cho bạn đọc.


Để cho nhanh chóng, bạn nhấp chuột vào đường link theo chủ đề phù hợp:

>>Công văn 6330/TCHQ-GSQL giải đáp vướng mắc Thông tư số 38/2015/TT-BTC<<

>>Quyết định 1966/QĐ-TCHQ năm 2015 về Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu<<

Văn bản pháp luật hải quan

Thủ tục hải quan

Kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu
 • Nghị định số 154/2005/NĐ-CP quy định thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan.
 • Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
 • Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.
 • Thông tư 128/2013/TT-BTC (thay thế thông tư 194/2010/TT-BTC), quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Thông tư 38 /2015/TT-BTC thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu( bãi bỏ TT 128/2013/TT-BTC)
 • Quyết định 1966/QĐ-TCHQ năm 2015 về Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu

Thủ tục hải quan điện tử

 • Nghị định 87/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại
 • Thông tư 38 /2015/TT-BTC thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ( bãi bỏ TT 22/2014/TT-BTC)
 • Thông tư 22/2014/TT-BTC hướng dẫn Thủ tục hải quan điện tử khi sử dụng hệ thống VNACCS (thay thế cho thông tư 196/2012/TT-BTC)
 • Quyết định 988/QĐ-TCHQ năm 2014 về quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu thương mại

Phân loại, áp mã HS

 • Nghị định 06/2003/NĐ-CP quy định về việc phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
 • Thông tư 49/2010/TT-BTC hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Thông tư số 156/2011/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
 • Thông tư 103/2015/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.( Thay thế TT 156/2011/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Xử phạt trong lĩnh vực hải quan

 • Nghị định số 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan; thay thế cho Nghị định số 97/2007/NĐ-CP và số 18/2009/NĐ-CP.
 • Thông tư 190/2013/TT-BTC quy định chi tiết thi hành việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

Xác định trị giá tính thuế hải quan

 • Nghị định 40/2007/NĐ-CP quy định về việc xác định trị giá Hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
 • Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Hàng hóa xuất nhập khẩu

 • Nghị định số 187/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài (thay thế Nghị định 12/2006/NĐ-CP). Trong đó, cần lưu ý những nội dung rất quan trọng về:
  – Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.
  – Danh mục các loại hàng hoá tạm ngừng xuất nhập khẩu.
  – Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu theo giấy phép
 • Thông tư 04/2014/TT-BCT hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 187
 • Thông tư 11/2012/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

Biểu thuế xuất nhập khẩu

 • Thông tư 164/2013/TT-BTC về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, hiệu lực từ 1/1/2014.
 • Thông tư số 173/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để thực hiện cam kết WTO năm 2015 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015;
 • Thông tư 165/2014/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2015-2018 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

 • Thông tư 166/2014/TT-BTC về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2015-2018 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

 • Thông tư 167/2014/TT-BTC về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
 • Thông tư 168/2014/TT-BTC về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Úc – Niu Di-lân giai đoạn 2015-2018 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 và thay thế Thông tư số 44/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Úc-Niu Di-lân giai đoạn 2012-2014 và Thông tư 63/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế ưu đãi đặc biệt đối với một số nhóm mặt hàng trong các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.
 • Thông tư 169/2014/TT-BTC về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2015-2018 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 và thay thế Thông tư số 45/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Ấn Độ giai đoạn 2012 – 2014.
 • Thông tư 24/2015/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2015-2019 do Bộ Tài chính ban hành có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2015, thay thế Thông tư 20/2012/TT-BTC về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản giai đoạn 2012-2015
 • Thông tư 25/2015/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2015-2019 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2015, thay thế Thông tư 21/2012/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2012 – 2015

>>Tham khảo file Excel biểu thuế 2015 <<

Biểu thuế TTĐB, BVMT, VAT

 • Thông tư số 05/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 và Nghị định số 113 /2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12.
 • Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường 57/2010/QH12
 • Thông tư 219/2013/TT- BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT 2013, sửa đổi bổ sung luật năm 2008

Nhãn mác hàng hóa XNK

 • Nghị định 89/2006/NĐ-CP quy định nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hoá lưu thông tại Việt Nam, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
 • Thông tư 09/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP
 • Thông tư 14/2007/TT-BHKCN bổ sung thông tư 09 về nhãn mác với doanh nghiệp sản xuất trong nước.
 • Công văn 6011/TCHQ-GSQL của Tổng cục hải quan hỏi Bộ KHCN & Bộ Công thương về việc ghi nhãn hàng hóa (đến 1/7/2014, chưa tìm thấy công văn trả lời).
 • Công văn 2598/BKHCN-TTra ngày 22/7/2014 của Bộ Khoa học & Công nghệ, trả lời Công văn 6011/TCHQ-GSQL của Tổng cục hải quan về việc ghi nhãn hàng hóa

Xuất xứ hàng hóa

 • Nghị định 19/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá
 • Thông tư 06/2011/TT-BCT quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi
 • Thông tư 01/2013/TT-BCT sửa đổi bổ sung Thông tư 06/2011/TT-BCT
 • Thông tư 06/VBHN-BCT ngày 23/01/2014, hướng dẫn xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy
 • Thông tư 21/2010/TT-BCT quy định về C/O mẫu D giữa các nước ASEAN; Công văn 139/TCHQ-GSQL hướng dẫn thực hiện quy định mới về C/O mẫu D
 • Thông tư 36/2010/TT-BCT, quy định về C/O mẫu E giữa ASEAN – Trung Quốc; được sửa đổi trong thông tư 01/2011/TT-BCT; thông tư 21/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014
 • Thông tư 10/2009/TT-BCT, quy định về C/O mẫu JV giữa Việt Nam – Nhật Bản; Công văn 6833/TCHQ-GSQL về C/O mẫu JV cấp sau
 • Quyết định 44/2008/QĐ-BCT, quy định về C/O mẫu AJ giữa ASEAN – Nhật Bản
 • Thông tư 20/2014/TT-BCT, quy định C/O mẫu AK giữa ASEAN – Hàn Quốc; thay thế Quyết định 02/2007/QĐ-BTM, thông tư 17/2009/TT-BCT, thông tư 38/2009/TT-BCT
 • Thông tư 31/2013/TT-BCT, quy định về C/O mẫu VC giữa Việt Nam – Chi Lê

Kiểm tra nhà nước về chất lượng

 • Quyết định 50/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng
 • Công văn 16101/BTC-TCHQ của Bộ tài chính hỏi Bộ Khoa học và Công nghệ về căn cứ xác định “Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng” (đến 1/7/2014, tôi chưa tìm thấy văn bản trả lời của Bộ KHCN).
 • Công văn 7732/TCHQ-PC ngày 24/6/2014 về xử lý hàng hóa nhập khẩu không đạt chất lượng
 • Quyết định 31/2011/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu

Hàng XNK phải kiểm dịch thực vật

 • Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH10
 • Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật 2013 ngày 25 tháng 11 năm 2013 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, thay thế Pháp lệnh 36 nêu trên)
 • Nghị định 02/2007/NĐ-CP về Kiểm dịch thực vật.
 • Thông tư 01/2012/TT-BTC hướng dẫn việc thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm dịch
 • Thông tư 39/2012/TT-BNNPTNT ban hành danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.
 • Thông tư số 40/2012/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam; bãi bỏ Quyết định số 72/2005/QĐ-BNN
 • Công văn số 198/GSQL-GQ1 ngày 19/03/2013 của Tổng cục hải quan trả lời: “các loại bao bì đóng gói, vật liệu chèn lót, giá thể trồng cây có nguồn gốc thực vật là đối tượng phải kiểm dịch thực vật khi nhập khẩu.”
 • Công văn số 2316/TCHQ-GSQL ngày 07/03/2014 về kiểm dịch hàng hóa xuất khẩu, trích công văn số 244/BVTV-KD ngày 28/02/2014 của Cục Bảo vệ thực vật, có nêu “Cơ quan hải quan không yêu cầu chủ hàng nộp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật vào bộ hồ sơ lô hàng xuất khẩu.”

Hàng NK phải Kiểm tra Vệ sinh ATTP

 • Luật an toàn thực phẩm 2010
 • Nghị định số 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm 2010.
 • Thông tư 28/2013/TT-BCT Quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
 • Quyết định 23/2007/QĐ-BYT về Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu
 • Quyết định 818/QĐ-BYT năm 2007 về Danh mục hàng NK phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS
 • Thông tư 13/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

Hàng nhập phải Đăng kiểm

 • Thông tư 31/2011/TT-BGTVT về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đăng kiểm) xe ô tô (xe cơ giới) nhập khẩu
 • Thông tư 55/2014/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 31/2011/TT-BGTVT về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 • Thông tư 44/2012/TT-BGTVT về đăng kiểm xe mô tô, xe gắn máy, và động cơ nhập khẩu để SX xe mô tô, xe gắn máy
 • Thông tư 23/2009/TT-BGTVT đăng kiểm xe máy chuyên dùng (xe nâng, máy xúc, máy ủi…)
 • Thông tư 41/2013/TT-BGTVT quy định về đăng kiểm xe đạp điện
 • Thông tư 41/2011/TT-BGTVT sửa đổi thông tư 23/2009/TT-BGTVT
 • Thông tư 19/2014/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 23/2009/TT-BGTVT về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng, Thông tư 44/2012/TT-BGTVT về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật

Kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa NK (Bộ KHCN)

 • Thông tư 27/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa NK thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ này; thay thế Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN

Trên đây Wiki thủ tục Hải Quan đã cập nhật bổ sung tên hoặc số hiệu một số văn bản có liên quan đến pháp luật hải quan.

Mặc dù danh sách này chưa đầy đủ, tôi tin rằng những văn bản này là không thể thiếu trong hành trang của những người làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Wiki Thủ Tục sẽ tiếp tục bổ sung những văn bản pháp luật hải quan khác để bạn dễ tra cứu.

Nếu bạn thấy ngại vì văn bản quá nhiều, thì cũng đừng vội vàng. Cứ từ từ, làm đến đâu, tra cứu rồi đọc đến đó cũng vẫn được. Tất nhiên, tìm hiểu trước được thì vẫn tốt hơn.

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.